Публикуван е проект на наредба за измение и допълнение на наредба за № Н-18 от 2006 Г.

Публикуван е проект на наредба за измение и допълнение на наредба за № Н-18 от 2006 Г.

Публикуван е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. С промените…