Новини

НАП предупреждава за фалшиви имейли от името на Агенцията

Фалшиви имейли за потвърждаване на банкова сметка за възстановяване на данък от името на НАП се разпространяват в интернет, предупреждават от Агенцията. В електронното писмо …
Прочети повече

Промени в Наредба № 3 от 2010 г. относно подаване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

В ДВ, бр. 66 от 10. 08. 2018 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и …
Прочети повече

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

10 офиса на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци, осигуровки и други публични вземания от 1 август 2018 г. Промяната се …
Прочети повече

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

В ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), …
Прочети повече

Въвеждат се нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване …
Прочети повече

Публикуван е наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 2018 г.

На Интернет страницата на НАП в раздел Законодателство / Осигуряване / Становища, указания, инструкции е публикуван Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на …
Прочети повече

Публикувано е становище за промените в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.

На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище 20-00-27 от 06.02.2018 относно промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда …
Прочети повече

Публикувано е становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2018 г.

НАП публикува на Интернет сайта си Становище относно промените в осигурителното законодателство, влизащи в сила от 01.01.2018 година, свързани с промените в задължителните осигурителни вноски …
Прочети повече