Цени

I. Общи. В цената на модулите са включени:
1. Инсталиране и първоначална настройка;
2. Документация в електронен и хартиен вид;
3. Дистрибутив на компактдиск /CD-ROM/;
4. Обучение – 1 час/модул;

II. Актуализация на софтуера
При актуализация се прилагат цените от ценовата листа в частта “Услуги” и допълнително заплащане в случаи с повече промени (напр. породени от изменения в нормативната база на Република България), индивидуално за всеки модул. Цените за допълнителните доплащания могат да се видят в раздел “Изменения” – под самото описание на промените за всеки модул.
Модулите могат да бъдат актуализирани по следните начини:
– от сервизен специалист чрез отдалечена връзка през Интернет до компютъра на клиента – в тези случаи се заплаща цената на сервизната услуга.

III. Тип на модулите
Перфект модулите работят под Microsoft Windows XP/ 2003 / Vista / 7 / 8 / 10.

IV. Цени. Настоящите ценови листи са валидни от 12.07.2019 г.

Софтуерен продукт ПЕРФЕКТ - модули

     ПЕРФЕКТ Счетоводство

     ПЕРФЕКТ Складово стопанство

     ПЕРФЕКТ Фактуриране

     ПЕРФЕКТ Платежни нареждания

     ПЕРФЕКТ Индивидуално заплащане

лиценз за първо работно място / компютър

(цена без ДДС)

-

-

-

-

-

лиценз за всяко следвaщо работно място, само при работа в мрежа с обща база данни

(цена без ДДС)

-

-

-

-

-

многофирмен модул, без допълнително заплащане

Софтуерен продукт ПЕРФЕКТ - услуги

     сервиз отдалечено през Интернет

Цени на започнат час

(цена без ДДС)

80 лв.