Продукти

за счетоводно обслужване на малки, средни и големи фирми и организации от отделни фирми или счетоводни къщи

за количествено и стойностно следене на стоковите наличности в търговска и производствена дейност

за изготвяне, отпечатване и запис на всички видове фактури и проформи фактури, дебитни и кредитни известия, протоколи по чл.117 от ЗДДС

за изготвяне и разпечатване на всички видове платежни нареждания,  от и към бюджета. Платежните нарежания се разпечатват по два броя на един лист на хартията във формат А4

за начисляване на работни заплати на служителите с общо заплащане или по разценка. Подходяща за индустрии, в които се използва заплащане по разценка