ПЕРФЕКТ Платежни нареждания

 

Перфект Платежни нареждания е модул от софтуерната счетоводна система Перфект, който е предназначен за изготвяне и разпечатване на всички видове платежни нареждания, които са от и към бюджета. Платежните нарежания се разпечатват по два броя на един лист хартия във формат на хартията А4 .

Програмата е многофирмена и дава възможност за дефиниране на неограничен брой платежни нареждания, които да бъдат разпечатвани, както със рамките /шаблоните/, така и на готови бланки хартия /непрекъсната хартия, предназначена за матрични принтери/.

ПЕРФЕКТ ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

Запознайте се подробно с функционалностите на Перфект Платежни нареждания

Кратко представяне на възможностите на Перфект Платежни нареждания:

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Поддържат се неограничен брой фирми и платежни нареждания
•  Платежните нареждания се запазват във програмата във вид на шаблони
•  Всеки записан шаблон на платежно нареждане може да бъде използван за създаване на ново, аналогично на него платежно нареждане за произволна фирма.
•  Лесна актуализация на всяко платежно нареждане при промени.

ТИПОВЕ ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ
Поддържат се следните видове платежни нареждания от и към бюджета:
•  Бюджетно преводно нареждане
•  Преводно нареждане за кредитен превод
•  Преводно нареждане за директен дебит
•  Многоредово бюджетно преводно нареждане

ТИПОВЕ ПЕЧАТИ
Платежните нареждания се разпечатват по два броя на една страница във формат А4 (с изключение на многоредовото бюджетно платежно нареждане).
Поддържат се два типа печати на платежните нареждания във формат А4:
•  Печат на даните заедно със бланката
•  Печат на данните без бланката (с използване на непрекъсната хартия с готови бланки и матричен принтер)

Софтуерната счетоводна система Перфект Платежни нареждания е подходяща за:

•  Счетоводно обслужване на малки, средни и големи фирми и организации – без значение от големината на фирмата, нейния месечен и годишен документооборот и броя потребители, които работят с данните ѝ, софтуерната система може да се справи ефективно с поставената му задача

•  Счетоводно обслужване на множество фирми от счетоводни къщи – без значение от броя фирми, които счетоводната къща обслужва, без допълнително заплащане за брой обслужвани фирми.

Счетоводно обслужване в отделни фирми и предприятия

ИЗИСКВАНИЯ:
• Минимална конфигурация: CPU: 1.0GHz, RAM: 1GB, Disk space: 100MB, Monitor Resolution: minimum 1024 x 768, OS: Windows XP
• Съвместимост с Windows XP/Vista/7/8/10 32-bit и 64-bit.  Изисквания за кирилизирана операционна система.

Версия 7.9.0.0 / 01.02.2010

■ При печат, в долната част на всички платежни нареждания вместо “счетоводител” става “банков служител”.

Версия 7.8.0.0 / 20.02.2009

■ Заложено сортиране на групите (фирмите) в екран “Шаблони”.